guy

Letr’ 2 g’8 mok’É

posté le 20 November 2007 à 08:26
ma petit’ maman chéri,

mon tou peti fr’R adoré,

mon peti papa M’é

J vè mourir ! ce ke J vs 2man’2, toa, ã parti’Qlyé ma petit’ maman, c’es d’êtr’ kouraJ’Eze. J le s’8 É J v’E l’êtr’ Øtan ke E ki son pa’C avan moa.c’Rt’, jØrè voulu vivr’. mè ce ke J souèt’ 2 tou mon k’Er, c’es ke ma mor s’Rv’ a k’Lke choz’. J nè pa U le tã d’ãbra’C jan. j’è ãbraC’ mê 2 dr’R ro’G É rino (1). Kan Ø V’ritabl’ J ne p’E le f’R élass ! j’Sp’R ke tout’ mê af’R te seron rãvoayé, L pouron s’Rvir a sR’J, ki J l’Skont’ sera fi’R 2 lê por’T 1 jr.a toa, peti papa, 6 J t’è fè, 1’6 K ma petit’ maman, bi’1 dê p’N, J te salu 1 d’Rni’R foa. sach’ ke j’è fè 2 mon mi’E pr s’8vr’ la voa ke tu ma tra’C’. 1 d’Rnyé a’10E a tou mê ami É a mon fr’R ke j’M bôkou. k’il étu’10 bi’1 pr êtr’ plu tar 1 omm’.17 an É 2mi ! ma vi a é’T kourt’ !J n’è Øk’1 regr’É, 6 ce n’es 2 vs ki’T tous.J vè mourir avek t’1t1 , mich’L (2)maman, ce ke J te 2’man2, ce ke J v’E ke tu me promett, c’es d’êtr’ kouraj’Ez’ É 2 surmon’T ta p’N. J ne p’E pa ã metr’ davanta’J. J vs kit’ tou, tout’, toa maman, sR’J, papa, J vs ãbrass 2 tou mon k’Er d’ãfan.

koura’J !

votr’ g’8 ki vs MMMMMM

d’Rny’R pã’C’ : vs ki rS’T, soayé 10’Ñ 2 nou, lê 27 ki alon mourir ! »

tags : guy, moquet, sms